Article Details
特约专家咨询师:沈勇强

发布日期: 5/14/2015  作者: xlzx admin   浏览次数: 758   Return


 

    沈勇强:

 

    男,中心特约咨询师;校副教授,硕士;日本心理临床心理学会会员,日本箱庭疗法学会会员。

 

    擅长领域:大学生常见心理问题。

 

 


Login